четвер, 27 липня 2017 р.

GLOBAL PERMANENT WAR ТАЄМНА ВІЙНА ВИКОНАВЦІ, ЦІЛІ І МЕТОДИ

"КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ МОЖЕ БУТИ ШПИГУНОМ. КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ ПОВЕН БУТИ ШПИГУНОМ. НЕ ІСНУЄ ТАЄМНИЦІ ПРО ЯКУ НЕ ЗМОЖЕ ДІЗНАТИСЬ УКРАЇНЕЦЬ"
GLOBAL PERMANENT SECRET HYBRID WAR, 
ведеться, включаючи прямі військові операції регулярної армії  та ДРГ  і використовуючи їх психологічні результати,  проти українців та їх домогосподарства,  не перше тисячоліття. 
"Таємна гібридна війна", далі "таємна війна"  супроводжується , гучними закликами до миру, гуманізму, просвітницва, пацифізму, екуменізму позначається різними термінами - "холодна війна",  "підривна робота", "таємні акції", "таємні операції", "психологічна війна", "ідеологічні диверсії", "тероризм" .
 Під цими та іншими подібними словосполученнями - мається на увазі одне й те саме : таємна діяльність секретних іноземних спецслужб, військових розвідок,  на території  України для захоплення і контролю над  матеріальними, ресурсами або  неоколонізація. 
Якщо раніше головними перешкодами в силовому оволодінні ресурсами був простір, клімат, то в сучасних умовах головною перешкодою для захоплення і контролю над природними ресурсами  являються час і громадяни України і в першу чергу українці, які в Україні живуть споконвічно і саме їм належить весь життєвий простір, що ними освоєний стражданнями, важкою повсякденною працею багатьох поколінь.
У службових рекомендаціях іноземних спецслужб "таємна війна" визначається так: Координація і використання всіх засобів, включаючи моральні і фізичні , за допомогою яких знищується воля українців до перемоги, підриваються його політичні і економічні можливості для цього; українці позбавляється підтримки, допомоги і симпатій союзників і нейтралів або запобігає отримання ним такої підтримки, допомоги або симпатій. І одночасно створюється, підтримується або збільшується воля до перемоги свого власного народу і його союзників; купується, підтримується, збільшується підтримка, допомога і симпатії нейтралів.  Перераховані методи "таємної війни" мають на увазі підрив державного устрою країни і в кінцевому рахунку повалення політичної влади та економічної моделі Української держави з подальшою колонізацією території.
 Під терміном "таємна війна",  потрібно мати на увазі всі види діяльності, які проводяться або схвалюються урядом  проти ворожих іноземних держав або ворожих груп або в підтримку дружніх іноземних держав або груп.  Така діяльність, акція,  повинна плануватись і проводитись так, щоб зовні ніяк не проявляється її джерело - уряд, рух, партія, група, а в разі її викриття уряд,  лідери  зможе правдоподібно заперечувати до кінця всю відповідальність за неї.
Урядовці, дипломати і військові, пілітичні лідери зрозуміло, хотіли б зберегти контроль за таємними операціями "таємної  війни", але не повинні  нести відповідальності за оперативну підривну роботу. Якщо така діяльність урядовців буде викрита, це поставить їх в скрутне становище і дискредитує  зовнішню політику, тому попередню підривну роботу ведуть таємні спецслужби.
На авангард колонізаторів - спецслужби,  покладаються такі основні функції:
1) збирати інформацію як таємними, так і відкритими способами з таких проблем, як наявність корисних копалин, способів ведення сільськогосподарства, виробництва продуктів харчування, народонаселення, клімат, культура та економіка;
2) оцінювати, аналізувати і синтезувати інформацію, зібрану оперативними підрозділами, об'єднувати цю інформацію з тією, яка зібрана іншими організаціями, і після належного аналізу сумарних даних створювати бази данних і  представляти підсумкові звіти особам, що формують політичну, економічну, культурну, релігіййну експансію і колонізацію;
3) давати рекомендації СНБіО з питань, що стосуються власної національної безпеки;
4) вносити рекомендації в СНБіО про координацію розвідувальної діяльності різних відомств;
5) співвідносити і оцінювати розвідувальні дані і забезпечувати належний рапорт для вищого політичного керівництва;
6) виконувати функції, що представляють «загальний інтерес» фінасово - промислових кіл;
7) виконувати інші функції та обов'язки, що стосуються національної безпеки, які СНБіО визнає за необхідне вказати;
8) бути готовим до прихованого втручання у внутрішні справи інших країн, якщо буде віддане  розпорядження про це.
"Таємна війна" в себе включають:
- пропаганду, агітацію;
- економічну війну;
- превентивні прямі дії, включаючи саботаж, протидія саботажу, руйнування і евакуацію;
- підривну роботу проти іноземних держав, включаючи допомогу підпільного руху опору, партизанів і емігрантським групам.
- підтримку антидержавних груп в країнах вільного світу, що знаходяться під загрозою.
У число таких дій не входить збройний конфлікт за участю регулярних збройних сил. 
Головні напрямки "таємної війни" :
- підкуп державних чиновників, голів політичних партій, окремих політичних  діячів;
- фінансування виборчих кампаній;
- проникнення агентів в місцеві профспілки, студентські, пацифістські та релігійні організації;
- маніпулювання пресою, використання засобів масового впливу для дезінформації громадськості;
- пропаганда, в тому числі з використанням анонімних, фальсифікованих або негласно субсидованих публікацій у вигляді псевдоісторичних монографіях, аналітичних статей в періодичній пресі газетах, журналах, теле-радіо передач, ток-шоу,  інтернет тролінгу;
- політичні дії з залученням осіб без громадянства, зрадників і підтримка опозиційних політичних партій;
- ведення психологічної війни; - економічний саботаж, що включає дії, пов'язані з валютними операціями;
- диверсії, викрадення, зв'язок з кримінальними елементами; - розробка і застосування спеціальних засобів для ліквідації політичних противників;
- організація і проведення провокацій, які ускладнюють політичну обстановку всередині країни; - організація заворушень, страйків, мітингів, змов, заколотів, політичних інтриг і державних переворотів;
- квазівоенні методи, включаючи фінасову, навчальну і військову допомогу "повстанцям".
Головна доктрина "таємної  війни" - «правдоподібне заперечення» ведення цієї війни
Брехня стала інструментом державної політики.